Ứng dụng của luyện tập Thái cực quyền vào các hoạt động khác – E.G. Chơi gôn, Bơi lội, Bóng đá, Công việc thủ công

Tất cả các hoạt động này rất khác nhau theo nhiều cách – nhưng tất cả đều có chung điểm cốt lõi của việc luyện tập Thái Cực Quyền – cân bằng, thư giãn, tư thế, sức mạnh, kim loại và cảm xúc, cộng với sự nhạy cảm về liên hệ thể chất – với môi trường, người chơi khác hoặc cơ thể chẳng hạn như dơi, bóng … Ngay cả ở nơi làm việc, chúng tôi thấy những người lao động chân tay cần chăm sóc cơ thể của họ, những người lao động có tay nghề cao cần cân bằng cơ thể với các yếu tố tinh thần / cảm xúc để nâng cao và mở rộng khả năng của họ – những người lao động trí óc cũng nhận thấy điều tương tự cần phải tránh để họ bỏ qua những gì không phải trí tuệ và thấy rằng họ trở nên không còn có thể thực hiện trí tuệ đến mức họ mong muốn.

Thái Cực Quyền trở nên hữu ích đơn giản vì nó là một tập hợp các bài tập đã được chứng minh để hướng dẫn một người đến sự cân bằng tối ưu. Sự kết hợp giữa luyện ảnh lewandowski  tập thể chất với nhận thức về trí tuệ và cảm xúc tự nó là vô giá, tuy nhiên cốt lõi của Thái Cực Quyền là chuyển động mà nó khuyến khích – chuyển động và cách di chuyển – thực sự là một cách suy nghĩ về việc di chuyển và liên hệ với “bên ngoài” điều đó có tác dụng phát huy tối đa tiềm năng của con người.

Tập trung vào “chuyển động tự nhiên”, các nguyên tắc và sức mạnh có nghĩa là cách thức di chuyển bắt nguồn từ thực tiễn dễ dàng được chuyển giao trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của con người và đặc biệt điều này thường được nhìn thấy rõ ràng nhất trong môn thể thao mà điểm chấp chơi gôn có thể lộn xộn, hoặc sự tập trung thoải mái có thể được tăng lên, nhưng cũng được thấy trong việc giảm đau lưng khi sử dụng máy tính hoặc vô lăng và thậm chí cải thiện khả năng viết.

Bằng cách không tìm cách “ép buộc” bất kỳ hình thức cụ thể nào, người tập Thái Cực quyền tìm cách cho phép cơ thể di chuyển dễ dàng theo hướng tập trung – chúng tôi thực hiện điều này bằng cách trau dồi các nguyên tắc nhất định bao gồm chuyển động tập trung vào phân đoạn, tư thế đứng thẳng, trọng lượng toàn bộ / trống rỗng, mở / đóng tất cả các bộ phận của cơ thể, nhạy cảm, nhận biết, thư giãn, tính lưu động, chuyển động ánh sáng, hấp thụ, trung hòa, làm lệch hướng, nội lực và giải phóng sức mạnh.